Pak-Andri-dan-Bu-Linda2

Pak Andri dan Bu Linda RWP Bandung

Pak Andri semasa hidup bersama Bu Linda dan anaknya.